Direct regelen

Wilt u een recent verleende vergunning voor een bouwplan in zien, vul dan onderstaand formulier in. Wij bellen u dan om een afspraak te maken. 

Bel me terug over het inzien van stukken

Bent u op zoek naar een bouwplan (of - tekening) van een reeds bestaand gebouw uit het gemeentearchief? Dan vindt u meer informatie op de pagina over het gemeentearchief. Of regel het direct met onderstaand formulier.

Informatie uit het gemeentearchief opvragen

Wat is het?

De gemeente publiceert alle ingediende aanvragen en alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen op www.officielebekendmakingen.nl en in het Oirschots Weekjournaal. Zodra wij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen hebben verleend, ligt deze 6 weken ter inzage bij de centrale balie. Wordt u rechtstreeks in uw belangen getroffen door een vergunning, dan kunt u binnen zes weken nadat wij de vergunning aan de aanvrager hebben verzonden bezwaar maken tegen de verleende omgevingsvergunning.

Bent u op zoek naar een bouwplan of - tekening van een reeds bestaand gebouw? Dan vindt u meer informatie op de pagina over het gemeentearchief.

Wat kost het?

Het inzien van ter inzage liggende stukken is gratis.

Voor het opzoeken van informatie uit het gemeentearchief brengen wij € 23,85 per kwartier in rekening.

Het digitaal verzenden van documenten is gratis.

Wilt u een kopie van stukken, dan zijn daar kosten aan verbonden:

  • A4/A3 ongeacht kleur: € 0,50
  • A2/A1/A0 ongeacht kleur: € 31,00

  •  

Heeft u gevonden wat u zocht?