Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Op de website van de Rijksoverheid staan veelgestelde vragen speciaal voor werkgevers en ondernemers over het coronavirus.

Kijk voor meer informatie over het versterken van de eigen onderneming, diverse regelingen en informatie over (bij)baan en/of scholing in onderstaand overzicht.

Versterken van de eigen onderneming

Adviesregeling Digitalisering MKB 2021

MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag indienen voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. 

MKB Doorgaan

MKB Doorgaan organiseert vroegsignalering en biedt diensten aan ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord biedt ondersteuning aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn aan starters of het begeleiden van ondernemers die willen groeien, innoveren, reorganiseren of overdragen. Bovendien staat ze ondernemers bij die failliet dreigen te gaan.

Kamer van Koophandel

Op de website van het KVK Coronaloket treft u onder meer een regelingencheck, veel gestelde vragen en ondernemersinitiatieven aan.

Ondernemersloket

Het ondernemersloket is er voor ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties die sterk uit deze crisis willen komen. Hier vindt u een overzicht van de maatregelen die uw bedrijf kunnen ondersteunen.

Financiële en sociale regelingen

Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Heeft u als ondernemer financiële ondersteuning nodig? De gemeente kan u mogelijk helpen met een tijdelijke inkomensaanvulling. U kunt Bbz aanvragen bij KempenPlus. U kunt op onderstaande website eerst een check doen of u in aanmerking komt voor Bbz.

Juridische vraagstukken

Stichting Leergeld

Kan ondersteunen in het blijven beoefenen van een hobby, sport of andere vrijetijdsactiviteiten van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Minimabeleid

Gericht op extra inkomensondersteuning voor huishoudens met lage inkomens.

Schuldhulpverlening

Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening.

Regelingen lokaal

Op de website van Kempenplus is meer informatie over diverse regelingen zoals het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bzb 2004) of de Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. (IOAZ). Regelingen worden regelmatig bijgewerkt, dus het loont de moeite om hier regelmatig te kijken. Heeft u vragen over een van deze regelingen dan kunt u contact opnemen met KempenPlus via telefoonnummer 0497-33 12 00.

Kiezen voor een baan of bijbaan in loondienst en/of scholing

WSD/Werkpartners werkcoach Yvonne van Mil

In deze coronatijd kunt u als zelfstandig ondernemer ook op dit gebied bij de gemeente terecht voor ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:talentscan, personal coaching, sollicitatiebegeleiding of jobhunting. Neem voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek contact op met onze werkcoach Yvonne Van Mil: y.v.mil@wsd-groep.nl, 06 - 14 852 654.

Regionale mobiliteitsteams

Het zoeken naar ander werk is ook regionaal georganiseerd.

Huis naar Werk

Iedereen die werk zoekt, kan contact opnemen met of binnenlopen bij het Huis naar Werk. Dat kan zijn omdat uw baan op de tocht staat vanwege de coronamaatregelen. Misschien bent u zzp’er zonder omzet en wilt u zich oriënteren op een baan in loondienst. Maar u bent ook welkom als u een carrièreswitch wilt maken. 

Werken in de zorg

Scholingsvraag

Protocollen

Protocollen zijn nodig om de algemene regels van het RIVM te vertalen naar de realiteit van de werkvloer, het sportveld of de school. Dat vereist maatwerk: hoe houd je 1,5 meter af-stand in een kantoortuin? Hoe voorkom je dat medewerkers bij elkaar hoeven te zitten met lunch? Hoe voorkom je dat mensen in rijen dicht bij elkaar komen te staan? Branches hebben zelf het beste zicht op de eigen praktijk en zij werken hard om voor de eigen werkomgeving een protocol op te stellen.

De website www.mijncoronaprotocol.nl verzamelt protocollen en biedt een overzicht van al-le beschikbare protocollen. Deze website wordt constant aangevuld. De website is een initia-tief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branche zelf. Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging horend bij de sector. Ze be-trekken hierbij ook werknemers, bijvoorbeeld via vakbonden. 

Meer informatie en contact

Bent u ondernemer en heeft u nog vragen met betrekking tot corona? Kijk op de website van Brainport Eindhoven. Wilt u weten bij welk loket uw vraag thuishoort? Neem dan contact op met beleidsmedewerker economie Peter Blasic via 0499 58 33 33.

Heeft u overige vragen of behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met onze werkcoach Yvonne Van Mil via y.v.mil@wsd-groep.nl of 06 - 14 852 654.