Gemeente Oirschot wil een dementie vriendelijke gemeente zijn (speerpunt collegeprogramma 2022 – 2026). In 2023 is zij aan de slag gegaan om na te gaan wat we (extra) kunnen doen om onze gemeente dementievriendelijker te maken. Doel is dat mensen met dementie zo lang mogelijk binnen hun mogelijkheden kunnen blijven meedoen in de gemeenschappen Spoordonk, Oirschot en Oost- West en Middelbeers

In Nederland wonen naar schatting 290.000 mensen met de ziekte dementie. Daarvan zijn er 15.000 jonger dan 65 jaar (bron: https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie(externe link). In Oirschot hebben ongeveer 350 inwoners dementie (2021).  De komende jaren zal dit aantal stevig toenemen. 79% van de mensen met dementie wonen thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving, de zogenaamde mantelzorgers .  

Hoe willen we dat met elkaar doen:

 • We stimuleren en faciliteren inwoners, bedrijven en organisaties om zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving. Deze groepen zijn in de gemeente Oirschot vertegenwoordigd in het platform Dementie Vriendelijk Oirschot (DVO).
 • Iedere inwoner kan zijn/haar kennis vergroten over (het herkennen van en omgaan met) mensen met dementie. Dit stimuleren we ook binnen het gemeentehuis en andere organisaties en bedrijven in onze de gemeenschap door middel van voorlichting en cursussen.
 • We werken actief samen met partijen zoals de regionale afdeling van Alzheimer Nederland en het regionale netwerk dementie.
 • Zorgverleners in onze gemeente maken begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Informatie, activiteiten en initiatieven die bijdragen aan een Dementie Vriendelijke Oirschot vindt u op het platform Dementievriendelijk Oirschot(externe link).

Dementiewijzer

Mag iemand met dementie nog autorijden? Het antwoord op deze en 19 andere veelgestelde vragen vindt u in de gloednieuwe dementiewijzer ontwikkeld door Joriszorg, Amaliazorg, Archipel en Valkenhof. Op deze manier willen zij familie, vrienden en kennissen van iemand met dementie op een laagdrempelige manier informatie geven over dementie. Met de tips en antwoorden kun je nog beter aansluiten bij de belevingswereld van je naaste. De dementiewijzer bestaat uit 20 veel gestelde vragen met antwoorden en 20 communicatietips.

Download en meer info over Amaliazorg(externe link)

Download en meer info over Joriszorg(externe link) 

Partners in Oirschot Dementievriendelijk:

 • Amaliazorg
 • Alzheimercafé Best Oirschot Son & Breugel
 • Kempenhorst College
 • Joris Zorg
 • LEV Groep team Wijzer
 • Oirschot Zorgt
 • Wooninc.
 • Diverse vertegenwoordigers uit het bedrijfs- en verenigingsleven