Eind september stelde de gemeenteraad de erfgoedkaart vast. Dit is een GIS-kaart, een Geografisch Informatie Systeem, die te raadplegen is via internet.

Op zo’n kaart worden alle vormen van ruimtelijk erfgoed in beeld gebracht. De kaart bestaat uit verschillende lagen, zoals voor monumenten, historisch landschap en archeologie. Een gebruiker kan lagen in- of uitschakelen. Zo kunt u bijvoorbeeld zien of een monument een rijks- of gemeentelijk monument is. Op de kaart staan vele waardevolle landschapselementen, zoals oude zandpaden kerkenpaden, houtwallen en beken. Ook is de begrenzing te vinden van beschermde dorpsgezichten of van archeologische waardevolle gebieden. Door op zo’n gebied of pand te klikken, wordt extra informatie getoond.

De inventarisatie van al die elementen is tot stand gekomen met medewerking van veel plaatselijke deskundigen. Ook combineert de kaart gegevens van onder anderen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en van de gemeente. Hieronder kunt u de interactieve erfgoedkaart raadplegen. Voor het tonen van de monumenten kiest u voor Oirschot en vervolgens kiest u voor 'Cultuurhistorische waardenkaart 2021' . 

Interactieve erfgoedkaart(externe link)