Mantelzorgers zijn mensen die langdurig voor iemand zorgen met wie zij een emotionele band hebben. Een familielid of vriend. Ze doen dat onbetaald. Voor mantelzorg kies je niet, maar het overkomt je, omdat je een persoonlijke band hebt met de betreffende persoon.

Advies en praktische hulp

WIJzer ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën, recht en de combinatie werk en mantelzorg. We hebben expertise op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet.  in de zorg. Wat zijn de punten waarop men vastloopt? We zoeken vervolgens naar passende oplossingen waardoor de overbelasting van de mantelzorger wordt weggenomen of wordt voorkomen.

Het steunpunt voor mantelzorgers geeft voorlichting en informatie over ziekten en aandoeningen, regelingen, hulpmiddelen en mogelijkheden. Ook juridische vragen of opvoedkundige aspecten kunt u bespreken. Daarnaast organiseert het Steunpunt cursussen en trainingen. Ook zorgt het steunpunt voor hulp bij respijtzorg (vervanging van de mantelzorger).

Mantelzorgwaardering

De gemeente Oirschot wil mantelzorgers graag bedanken en doet dit door het verstrekken van een zogenaamde ‘mantelzorgwaardering'. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Mantelzorgwaardering'.

Meer informatie?

Meer informatie over mantelzorg kunt u krijgen bij WIJzer(externe link), elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur. Voor een gesprek buiten de openingsuren kunt u een afspraak maken. Adres: Oude Grintweg 3b, 5688 MA Oirschot, telefoon: (0499) 33 51 42.