Op woensdag 31 januari 2024 hebben de BOA’s weer een actiedag gehouden in de gemeente Oirschot. Daarbij kregen drie dingen extra aandacht: 1) het halen en brengen van kinderen tijdens schooltijd, 2) hondencontrole (aangelijnd en opruimen uitwerpselen) en 3) fietsen of scooteren in voetgangersgebied de Loop.

Parkeergedrag scholen


Tussen 08:15 uur tot 08:45 uur werd er gecontroleerd op het parkeergedrag van ouders die hun kinderen naar school brachten. Deze actie vond plaats bij Kindcentrum de Linde aan de Spoordonkseweg en bij Kindcentrum De Plantaan aan de Van Tuldenstraat.

Bij basisschool De Linde waren er weliswaar veel verkeersbewegingen maar er zijn geen overtredingen geconstateerd die gevaar of hinder konden veroorzaken. Ook is niet geconstateerd dat er werd geparkeerd voor in-/uitritten.

Bij basisschool De Plantaan waren er ook veel verkeersbewegingen. Hoewel hier regelmatig melding wordt gemaakt van ouders die de geslotenverklaring negeren om zo sneller hun kinderen te naar school te brengen, werd deze overtreding op de actiedag niet waargenomen. Wel zijn er twee waarschuwingen uitgedeeld voor het negeren van het stopverbod en het parkeren bij een doorgetrokken gele streep bij de voetgangersoversteekplaats.

Honden aan de lijn en poep opruimen 

Vervolgens hebben twee handhavers in uniform en twee in burger tussen 09:30 uur en 11:30 uur een hondencontrole gehouden bij bekende overlastlocaties in Oirschot. Daarbij zijn in totaal 41 honden waargenomen en deze waren allemaal netjes aangelijnd. Ook hadden alle hondenbezitters poepzakjes bij zich. Wanneer we zagen dat een hond zijn behoefte deed, werden de uitwerpselen ook steeds keurig opgeruimd.

Fietsen in voetgangersgebied  

Daarna hebben de BOA’s van 12:00 uur tot 12:45 uur gecontroleerd op het fietsen en het rijden met scooters door het voetgangersgebied De Loop. Ook deze controle werd uitgevoerd door zowel handhavers in uniform als in burger. Er werden negen waarschuwingen uitgeschreven, met name aan jongeren die in het gebied fietsten. De reacties van het winkelende publiek op de controle waren overwegend positief.