Op 20 februari is er een niet-openbare raadsbijeenkomst met als thema Agressie en Weerbaar Bestuur.  Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling gaat dan met raads- en burgerraadsleden in gesprek over dit onderwerp. 

Deze avond wordt mede verzorgd door het Netwerk Weerbaar Bestuur, een netwerk van 28 partners (waaronder ministeries van BZK en V&J, VNG, IPO, UvW beroepsverenigingen van decentrale politici) dat zich inspant voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen.
Het betreft een besloten bijeenkomst, die niet toegankelijk is voor publiek en die ook niet uitgezonden wordt.