Stille Wille 2030 is een gezamenlijk project van de bewonersverenigingen Bestwil en VHSW. Het doel van het project is tweeledig : samenwerken in het perspectief van 2030 en die samenwerking te concretiseren vanuit, voor en door bewoners.

Stille Wille 2030

We zijn er trots op dat zoveel mensen meedoen aan het werken aan de toekomst. Hoewel 2030 nog ver weg is, kan er niet snel genoeg aan begonnen worden. De Nieuwsbrieven worden periodiek uitgebracht en verschijnen onder de verantwoordelijkheid van de werkgroepen zelf. Wel is het natuurlijk van belang dat we ‘samenwerkend op weg zijn en blijven’ naar de toekomst.

 

 

Hoe werkt het in de praktijk ?

Iedere werkgroep is autonoom. Er immers al genoeg geregeld in Nederland. Beide bewonersverenigingen leveren een z.g. regievoerder. Periodiek wordt een overleg gevoerd door de kartrekkers van de werkgroepen en de regievoerders. Wanneer er voorstellen zijn die een budget nodig hebben, wordt jaarlijks gekeken of hiervoor ruimte is in de begroting van Stille Wille. De regievoerders zijn lid van de Bewonersraad en staan waar gewenst en nodig de werkgroepen bij met raad en daad.

Informatie Stille Wille

 

Mocht u specifieke vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een van de twee bewonersverenigingen: verenigingbestwil@gmail.com of info@vhsw.nl.

 

 

Verenigingen

Logo BestWil Stille Wille

Zij vertegenwoordigen de bewoners (zgn. Bewonersraad) in het overleg met de exploitatiemaatschappij (Stille Wille Brabant b.v.) en de eigenaar van het landgoed, Oostervelden Projecten.