Op deze pagina wordt uitgelegd waarom de website gedeeltelijk voldoet aan de gestelde eisen van de wet digitale toegankelijkheid.

De website www.oirschot.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oirschot dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. Het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt.
 2. Het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden.
 3. De handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM(externe link) of gelijkwaardig.
 4. Voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG(externe link) Community Group.
 5. Alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL(externe link).
 6. Voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • Beschrijving: [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • Oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • Gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • Alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • Maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
    (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. Alle Onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar (zie onder het kopje Onderzoeksresultaten.

Afwijkingen

Technische afwijkingen

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Tekstalternatief logo onvolledig
  • Oorzaak: https://iburgerzaken.oirschot.nl/gaas-web/server/continue/StartVerhuizing#burgerzaken staat een logo linksboven met de tekst “Gemeente Oirschot”. In de code is hiervoor een tekst alternatief aanwezig. Deze is echter niet volledig. Daar staat alleen “Oirschot” en niet “Gemeente Oirschot”.
  • Gevolg: Voor mensen die moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie niet onvolledig.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de module is gevraagd dit aan te passen.
   • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Tekstalternatief voor icoon ontbreekt
  • Oorzaak: Op iedere pagina staat in de footer een link naar “Mijn Overheid”. Bij deze link staat een icoontje dat visueel aangeeft dat er ingelogd moet worden. Voor dit icoon ontbreekt een alternatieve tekst. Zie https://www.oirschot.nl
  • Gevolg: Voor mensen die moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie niet beschikbaar.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen
   • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Actief menu is niet programmatisch te bepalen
  • Oorzaak: Op pagina https://www.oirschot.nl/spoordonk is in het hoofdmenu visueel aangegeven welk onderdeel actief is. Dit is visueel wel duidelijk, maar deze informatie kan niet door hulpsoftware bepaald worden.
  • Gevolg: Mensen die blind of doof-blind zijn, voorleessoftware of braille displays gebruiken weten niet welk menuitem actief is omdat de informatie enkel door middel van kleur wordt overgebracht.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen
   • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 4. SC 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De invoervelden zijn niet programmatisch te bepalen.
  • Oorzaak: Op pagina https://afspraken.oirschot.nl:8024/Afspraken/Product=53(externe link) staan onder stap 3 verschillende invoervelden die door hulpsoftware niet automatisch ingevuld kunnen worden.
  • Gevolg: Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het lastig dat de persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden.
  • Alternatief: Gebruiker vult de gegevens zelf in
  • Maatregel: De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen
   • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 5. SC 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het zoek element heeft onvoldoende contrast
  • Oorzaak: Op https://www.oirschot.nl staat bovenaan een zoekveld. De rand van dit zoekveld heeft een te laag contrast, namelijk slechts 1,8:1. Het contrast moet aangepast worden naar minimaal 3:1.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen het zoekveld niet goed waarnemen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen
   • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 6. SC 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De invoer elementen hebben onvoldoende contrast
  • Oorzaak: Op pagina https://afspraken.oirschot.nl:8024/Afspraken/Product=53(externe link) hebben de randen van de invoervelden een contrast van 1,5:1 met de achtergrond. Met de functie ‘Hoog contrast’ ingeschakeld is dit contrast 1,6:1.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen het invoer elementen niet goed waarnemen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen
   • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 7. SC 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Kruisje om pop-up te sluiten heeft onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: Op pagina https://afspraken.oirschot.nl:8024/Afspraken/Product=53(externe link) komt na het klikken op “Toon benodigdheden” een pop-up in beeld met de benodigdheden. Rechtsboven in deze pop-up is een kruisje geplaatst waarmee de pop-up gesloten kan worden. Dit kruisje heeft een kleurcontrast van 1,6:1, ook als de functie ‘Hoog contrast’ is ingeschakeld.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen het element niet goed waarnemen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen.
   • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: het uitklap-menu is zonder de focus of muis te verplaatsen niet te sluiten.
  • Oorzaak: https://www.oirschot.nl Als de hoofdnavigatie focus krijgt met aanwijzer (hover) klapt het menu open. Door het uitklappen van dit menu verschijnt de extra content die over de inhoud van de pagina valt. Het is niet mogelijk om de content te laten verdwijnen zonder de focus of muis te verplaatsen.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn of een cognitieve beperking hebben, zijn niet in staat het uitklapmenu te sluiten om de onderliggende content te bekijken.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen
   • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Contrast van de tekst in het zoekveld onvoldoende
  • Oorzaak: Op iedere pagina van de website staat een zoekveld met de tekst “Goedemiddag, waar bent u naar op zoek?”. Het contrast van deze tekst is te laag, namelijk 1,5:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit probleem verandert niet als het contrast op hoog wordt gezet.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen tekst niet goed lezen wanneer deze onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen
   • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Toetsenbord focus onvoldoende zichtbaar
  • Oorzaak: Op pagina https://www.oirschot.nl is de focus enkel zichtbaar als deze op de nieuwsberichten staat. Dit is zo in meerdere browsers. Op pagina https://www.oirschot.nl/spoordonk is de focus erg slecht zichtbaar als deze op de links van het broodkruimelpad staat. Er is maar een enkel lijntje te zien hierdoor is niet duidelijk of die bij de link aan de linkerkant of de rechterkant hoort. Onder het broodkruimelpad staan blokken met tekst. Op deze blokken is de focus heel slecht zichtbaar.
  • Gevolg: Elke gebruiker die afhankelijk is van het toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen heeft hier last van.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen
   • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Zichtbare naam van het zoekveld is geen onderdeel van de toegankelijke naam
  • Oorzaak: Op pagina https://www.oirschot.nl staat rechtsboven een zoekveld. De zichtbare tekst, hier de placeholder, is geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam. Die is nu alleen 'zoeken'
  • Gevolg: Gebruikers van spraakinvoer kunnen de zichtbare tekst niet uitspreken om de zoekfunctie te activeren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen
   • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Skiplinks om onderdelen op de pagina over te slaan, kunnen niet programmatisch hulpsoftware bepaald worden.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.oirschot.nl hebben de skiplinks ('Ga direct naar...') de rol 'menuitem' gekregen. Dit is echter alleen geldig als het omvattende element de rol 'menubar' of 'menu' heeft en aan alle andere voorwaarden voor een menu wordt voldaan, inclusief de juiste toetsenbordbediening. Dat is hier niet het geval en dus kan de rol van de skiplinks niet goed bepaald worden.
  • Gevolg: Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen alleen de tekst voor gelezen maar niet de informatie over de bediening ervan
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen
   • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020

Onderzoekresultaten

Dit overzicht is nog niet volledig; het onderzoek omvat momenteel:

 • nog niet alle onderdelen van de website, EN/OF
 • nog niet alle eisen waarop moet worden getoetst.

Onderzoekresultaten die wel beschikbaar zijn:

 • https://www.oirschot.nl/toegankelijkheidsverklaring
  Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
  • Datum: 23-03-2020
  • Type onderzoek: handmatig onderzoek
  • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
  • Gebruikte standaard: EN 301 548 / WCAG 2.1 niveau AA
  • Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde
   • Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 24 maanden.
  • Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde
   • Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
  • Vastlegging: voldoet aan de eisen
   • Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.