De raad  stelde op 27 oktober 2020 de (belasting) verordeningen voor 2021 vast. Daarin staan de nieuwe tarieven die gelden vanaf 1 januari 2021.
 

De verordeningen zijn onder de volgnummers 228 t/m 235 op 16 november 2020 opgenomen in het “Register bekendmaking belastingverordeningen”. Dit register wordt beheerd door de vakgroep belastingen. De officiële bekendmaking van de verordeningen op grond van artikel 139 van de Gemeentewet en de verordeningen zelf zijn opgenomen op www.overheid.nl.

Meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ad Schoenmakers, heffingsambtenaar via (0499) 58 33 33 of info@oirschot.nl.