Oirschot heeft de grootste legerplaats van Nederland en grenst aan het vliegveld Eindhoven Airport. Door de activiteiten van beide organisaties kan overlast ontstaan. In het luchtruim van de gemeente Oirschot zijn vaak toestellen te zien en te horen zijn. Vaak, maar niet altijd is dat vliegverkeer van de Vliegbasis Eindhoven / Eindhoven Airport. Volgens de luchtvaartregelgeving is vliegen boven bebouwde kom toegestaan, het is soms onvermijdelijk. Hiervoor zijn wel regels met bijvoorbeeld minimum vlieghoogten. Zowel Vliegbasis Eindhoven als ook Eindhoven Airport doen er alles aan om hinder van vliegbewegingen te beperken. In de luchtvaartregelgeving zijn hiervoor standaard vliegprocedures opgenomen. In verband met de vliegveiligheid kan en mag de verkeersleiding van Vliegbasis Eindhoven hiervan afwijken. Bijvoorbeeld voor het ontwijken van onweersbuien. Wanneer er speciale vluchten en/of oefeningen gepland zijn zal de omgeving daarvan via de media op de hoogte worden gesteld.

Om te kunnen vaststellen wat de daadwerkelijk gevlogen routes en de daarbij behorende hoogtes zijn, heeft Eindhoven Airport in samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht een Routebewakingssysteem (RBS). Dit systeem functioneert op basis van vluchtgegevens en radarbeelden. Ook het klachtenbestand is gekoppeld aan het RBS. Het systeem is in staat de situatie van het luchtruim boven Eindhoven weer te geven, een specifieke situatie op een later tijdstip te analyseren, gegevens te koppelen en uiteindelijk rapporten te genereren. Op de website www.samenopdehoogte.nl kunt u via het programma WebTrak de actuele vliegbewegingen rond Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven AirPort bekijken, daarnaast is het mogelijk op datum en tijd naar vliegbewegingen te zoeken. U vindt WebTrak via de button vliegtuiggeluid/-verkeer.

 

Ontheffingen / beschikkingen

Vliegontheffingen en meer informatie over vliegbewegingen zijn te vinden op internet luchtmacht.nl/vliegbewegingen(externe link), bij ‘documenten’, of NOS teletekst pagina 766. De beschikkingen zijn in de Staatscourant te vinden: https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant(externe link). Bezwaar tegen het verlenen van deze ontheffing kan binnen zes weken worden ingediend, zie de betreffende ontheffing voor meer informatie.

Klachten

De geluidperceptie wordt onder andere gemonitord door de klachtmeldingen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar piekmomenten van meldingen en welke vliegactiviteit hier aan ten grondslag kan liggen. Uitleg over waargenomen trends of opvallende klachtpieken in relatie tot vliegactiviteiten komen terug in het COVM-overleg (Commissie van Voorlichtig Milieu Hygiene en Milieu). Dit provinciaal overleg wordt tenminste eenmaal, maar in de meeste gevallen twee maal per jaar plaats per vliegbasis in Nederland gehouden.

De meest gerichte manier om klachten te laten registreren is via luchtmacht.nl/geluidshinder(externe link). Dan komt de klacht meteen grafisch gezien bij de juiste vliegbasis – en dus geluidsbelasting - terecht. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is ook het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar. Klachten uit de directe omgeving van Vliegbasis Eindhoven kunnen worden ingediend op samenophoogte.nl(externe link).