Taken

 • Derde loco-burgemeester
 • Zorg, welzijn, participatie en sport (inclusief Moorland)
 • Subsidies
 • Inkoop- en aanbesteding
 • Arbeidsmarkt
 • Vastgoed en grondzaken
 • Duurzaamheid
 • Transitie veehouderij
 • Beheer openbaar domein, Servicebedrijf
 • Milieubeheer

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.A.
 • Bestuurslid Bureau Inkoop en Aanbesteding Zuidoost Brabant.
 • Bestuurslid WSD.
 • Bestuurslid Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.
 • Bestuurslid GGD.
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie (Metropoolregio Eindhoven).
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied (Metropoolregio Eindhoven.

Secretaresse

Politieke partij