De gestegen energiekosten en de hoge inflatie raakt ons financieel hard. Niet alleen particulieren en bedrijven, maar ook verenigingen en stichtingen. Zo hebben zij te maken met stijgende accommodatiekosten. Het Rijk werkt aan verschillende steunpakketten, maar de regelingen voor verenigingen en stichtingen worden pas in 2023 bekendgemaakt. Vooruitlopend daarop heeft gemeente Oirschot voor verenigingen en stichtingen een tijdelijke steunmaatregel voor dit jaar in het leven geroepen.

Non-profit organisaties zonder winstoogmerk die zijn gevestigd binnen de gemeentegrenzen van Oirschot en een maatschappelijke doelstelling hebben gericht op sport, recreatie en cultuur kunnen eenmalig een subsidie aanvragen als compensatie voor de stijgende accommodatiekosten in 2022.

Deze subsidieregeling is te vinden op onze website. In de subsidieregeling is te lezen aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen, bijvoorbeeld voor welke kosten subsidie kan worden aangevraagd, welke bijlagen er nodig zijn en wat de maximale hoogte is waarvoor subsidie kan worden verleend.

Procedure aanvraag tijdelijke subsidie

De subsidie kan tussen 1 november 2022 en 31 december 2022 worden aangevraagd met het aanvraagformulier “ondersteuning accommodatiekosten” op de website. Nadat de aanvraag is ingediend ontvangt u een ontvangstbevestiging. Een complete aanvraag voor deze subsidie behandelen we op volgorde van binnenkomst en hierover nemen we binnen zes weken een besluit. 


Heeft u vragen over het aanvragen van een ondersteuning stijgende accommodatiekosten dan kunt u con-tact opnemen met Gitte Maas (0499) 58 33 33.